atomsko biološko i kemijsko oružje


atomsko biološko i kemijsko oružje
abc weapons
* * *
• abc weapons

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • oružje — òrūžje sr DEFINICIJA 1. a. sredstvo za napad i obranu u borbi čovjeka s čovjekom i vojske s vojskom [atomsko oružje; biološko oružje; kemijsko oružje] b. sredstvo za lovljenje životinja usmrćivanjem 2. pren. sredstvo za postizanje kakva cilja… …   Hrvatski jezični portal

  • òrūžje — sr 1. {{001f}}a. {{001f}}sredstvo za napad i obranu u borbi čovjeka s čovjekom i vojske s vojskom [atomsko ∼; biološko ∼; kemijsko ∼] b. {{001f}}sredstvo za lovljenje životinja usmrćivanjem 2. {{001f}}pren. sredstvo za postizanje kakva cilja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅkonvencionālan — nȅkonvencionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se opire konvencijama, koji se ne drži uobičajenih pravila [∼no odijevanje] ∆ {{001f}}∼no oružje vojn. oružje čija je uporaba zabranjena međunarodnim konvencijama (atomsko, biološko i kemijsko) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekonvencionalan — nȅkonvencionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se opire konvencijama, koji se ne drži uobičajenih pravila SINTAGMA nekonvencionalno oružje vojn. oružje čija je uporaba zabranjena međunarodnim konvencijama (atomsko, biološko i kemijsko)… …   Hrvatski jezični portal